Θεραπευτικές μέθοδοι

 
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, που ακολουθούνται από το κέντρο μας είναι οι εξής:
 
ABA
 
Είναι μια επιστήμη και όχι ένα πρόγραμμα. Είναι η επιστήμη της πρόβλεψης και του ελέγχου της συμπεριφοράς στηριζόμενη στη σχέση που έχουν οι συμπεριφορές με το περιβάλλον. ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΠΑΓΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Ή ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΙ. Μέσω της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) αναλύεται το νόημα της συμπεριφοράς με στόχο τον σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος.
 
 
 
PADOVAN (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)
 
ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
 
ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Myofunctional Therapy (MFT)
 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ